Juridik

Husägare får rätt mot Myresjöhus

Ett Myresjöhushus, dock ej det i artikeln.

Ett Myresjöhushus, dock ej det i artikeln. Foto: Medlemmen Nora

Fasaden läcker men Myresjöhus menar att det inte är deras jobb att åtgärda den.

Myresjöhus bör åtgärda en läckande husfasad i Vetlanda, detta konstaterar Allmänna Reklamationsnämnden efter att ha granskat ärendet. Husägaren har anmält hustillverkaren eftersom de vägrat åtgärda skadan då de anser att den uppkommit efter garantitidens utgång, men husägaren menar på att de lagat skadan en gång tidigare och att arbetet då inte kan ha blivit ordentligt gjort.

- När företaget avhjälpte skadan bytte de bara väggarna och fönsterkarmarna, men hittade inte var vattnet kom ifrån. Att en ny skada uppkommit på samma ställe måste därför ha berott på att företaget inte avhjälpt fackmässigt första skadan, skriver husägaren.

Myresjöhus försvarar sig med att tioårsfristen löpte ut 2013, men säger inget om den ursprungliga skadan. Detta tar Allmänna Reklamationsnämnden fasta på. De anser att eftersom de inte bevisat att denna skada inte hänger ihop med den nya har husägaren rätt. Nämnden utgår även från ett besiktningsprotokoll som stödjer husägarens teori om att skadorna hänger ihop,

- Av protokollet framgår att det konstaterats sprickor på flertalet platser kring fönstret inne i huset samt mögel runt fönstret på utsidan av huset och att vatten troligtvis läckt in via otätheter i fasaden. Mot bakgrund av detta och av övrig utredning som lagts fram i ärendet anser nämnden att NN bevisat att det föreligger ett fel i avhjälpningsarbetenas utförande, skriver ARN.

Deras bedömning blir slutligen att Myresjöhus bör åtgärda skadan.