Juridik, Ekonomi

Högsta antalet beviljade lagfarter sedan 2007

2015 innebar många beviljade lagfarter och en kraftig ökning av fastighetsprisindex.

Fastighetsprisindex och konsumentprisindex (KPI), index 1995=100.

Fastighetsprisindex och konsumentprisindex (KPI), index 1995=100. SCB.

Förra året beviljades 150 350 lagfarter i Sverige. Så många lagfarter har inte beviljats sedan 2007 enligt Statistiska Centralbyrån som är den myndighet som tagit fram statistiken.

Deras siffror visar att fastigheter för 275 miljarder kronor bytte ägare 2015, och att av dessa var antalet marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter, 58 141 stycken och antalet köp av fritidshus 12 640 stycken.

Myndigheten har även undersökt hur fastighetsprisindex rört sig och ser att priserna på småhus, både fritidshus och permanentboende, ökade med 11 procent i fjol.