Högsta totala köpeskillingen någonsin

Det såldes fastigheter för 327 miljarder kronor förra året.

Det såldes fastigheter för 327 miljarder kronor förra året. Foto: Annelie Hultberg.

Det beviljades något färre lagfarter i fjol, men den totala köpeskillingen var den högsta någonsin.

I fjol beviljades 1 000 färre lagfarter än vad det gjorde 2019, en marginellt lägre siffra med tanke på att totalt antal beviljade lagfarter uppgick till drygt 140 000. Men trots att det var något färre, så slutade den totala köpeskillingen på rekordhöga 327 miljarder kronor. Detta visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Myndigheten har även tittat på prisutvecklingen över tid. Enligt deras fastighetsprisindex har småhuspriserna på riksnivå stigit med sju procent mellan 2019-2020, och fritidshuspriserna med tio procent.

- Medelåldern för köparen av ett småhus för permanentboende är 39 år, något som inte förändrats de senaste 5 åren. Säljarens medelålder är 53 år och har varierat marginellt de senaste 5 åren i intervallet 53-54 år, skriver SCB.

Man har även tittat på priserna ur ett tioårsintervall och jämfört med våra nordiska grannländer. Sverige toppar då listan över prisuppgång, medan Finland sticker ut som det enda landet som haft en prisnedgång.

I Sverige och Norge har priserna gått upp med 57 respektive 51 procent, Danmark har haft en prisuppgång på 28 procent. I Finland har priserna istället sjunkit med 2 procent.