Stor skillnad i prisförändringar på husmarknaden i de nordiska länderna

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100.

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100. Grafik: SCB.

Det köptes hus för en hel del pengar 2018, och prisutvecklingen har varit kraftig sett till en tioårsperiod.

När Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanfattar prisutvecklingen på bostadsmarknaden de sista åren i de nordiska länderna ser man en relativt kraftig ökning i Sverige trots ett par år av stiltje. Både i Norge och Sverige har priserna stigit med mer än 50 procent på 10 år. I Finland och Danmark är det dock inte alls så höga siffror, där är prisökningen 3 respektive 7 procent.

Tittar man däremot endast på de senaste åren så är prisvariationen inte särskilt kraftig i något nordiskt land, totalt varierar den då mellan -2 till 4 procent.

SCB har även undersökt hur många hus som köpts och sålts. Förra året genomfördes 54 725 köp av småhus, 10 524 köp av fritidshus och det beviljades 135 000 lagfarter. Total köpeskilling uppgår till 3 00 miljarder kronor vilket uppges vara ett historiskt rekord trots att antalet beviljade lagfarter var 5 000 färre än året före.

Slutligen visar statistiken även att priserna för permanentboenden var oförändrade mellan 2017-2018.

- Fastighetsprisindex visar hur priser förändras för kvalitetsmässigt likartade fastigheter. För fritidshus sjönk priserna med 1 procent på riksnivå, medan priserna för permanentboende var oförändrade, skriver SCB.