Ekonomi

Höga gatukostnader gör att familj överväger flytta

Kommunen ska utvecklas, men med priset de boende fått har de inte råd att bo kvar.

En familj i Marby utanför Norrköping måste betala 700 000 kronor till kommunen i så kallade gatukostnader om kommunens förslag går igenom. Gatukostnader innebär att kommunen har rätt att kräva de boende i ett område på pengar då området ska utvecklas, och i detta fallet ska området gå från fritidshusområde till permanentboende med bland annat skolor och förbättrade vägar.

– Jag vill att Marby ska utvecklas, få asfalterade vägar och gatubelysning. Och jag är självklart beredd att betala för det. Men de här summorna är helt absurda och är varken skäliga eller rättvisa, säger Caroline Svejd till Sveriges Radio.

Att deras prislapp blev så hög beror på att tomten kan styckas av i tre. De måste därför betala för alla tre potentiella tomterna trots att ingen avstyckning gjorts. Gör de inte det kommer de istället i framtiden aldrig att få stycka av, ej heller framtida ägare.

Än så länge är det bara ett förslag från kommunen, men går det igenom kommer familjen troligen tvingas flytta.

– Då kan vi inte bo kvar här längre. För vi har inte de pengarna, säger Caroline Svejd.