Ekonomi

Hög efterfrågan på sjönära fritidshus

Sjönära fritidshus är hett eftertraktat men priserna på fritidshus och vanliga hus förväntas inte stiga under kvartal tre.

Mäklarna tror på stabila huspriser under tredje kvartalet i år, detta visar Mäklarsamfundets stora nordiska undersökning Nordic Housing Insight där mäklare från Sverige, Norge och Danmark fått svara på frågor om bomarknaden. Även utbud och efterfrågan bedöms förbli oförändrade för småhus i Sverige de kommande månaderna. Detsamma gäller bostadsrättsmarknaden.

– Bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark är enligt branschens senaste bedömning stabila, medan tron på prisökning på den norska marknaden är stark, säger Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

I undersökningen har även fritidshusmarknaden analyserats. Resultatet visar att efterfrågan på sjönära fritidshus är hög i både Sverige, Norge och Danmark. Men fritidshuspriserna bedöms förbli oförändrade enligt 67 procent av mäklarna.

– På fritidshusmarknaden förväntas prisbilden förbli relativt oförändrad. Efterfrågan på sjönära fritidshus fortsätter dock att vara hög in i årets tredje kvartal, läget spelar allra störst roll för fritidshusköparna, säger Ingrid Eiken.