Juridik

Grannfejd får sitt avgörande

Lokalpolitikern Dag Hultefors

Lokalpolitikern Dag Hultefors Foto: Moderaterna

En välkänd lokalpolitikers fritidshus har länge varit föremål för rättslig prövning, men får nu okej i högsta instans.

Lokalpolitikern Dag Hultefors fritidshusbygge i Ugglarp får, i och med att mark- och miljööverdomstolen väljer att inte pröva ärendet, sitt slutgiltiga godkännande. Ett beslut som upprör grannarna.

Fritidshuset har under två års tid utgjort en infekterad debatt i området, på grund av att grannarna anser att det inte passar in. Till konflikten bidrar även det faktum att tomten fylldes upp före bygget så att huset skulle hamna på en högre höjd, och att det därefter godkändes en stödmur runtom.

Dag Hultefors själv menar att stödmuren kom till för grannarnas skull. Men i en artikel i Hallands Nyheter säger en av de upprörda grannarna att detta inte stämmer. De anser att stödmuren strider mot detaljplanen, och säger att planen förbjuder byggnation närmare tomtgräns än fyra meter.

Familjen Hultefors uppger dock att de är glada över beslutet från mark- och miljööverdomstolen och konstaterar att de fått rätt hela vägen. Men huruvida konflikten slutar här är ännu oklart. 

– Som jag ser det har Hultefors inte fått rätt. Jag har inte pratat med de andra grannarna än, men om vi går vidare med det här så är det i så fall till Europadomstolen. Man tröttnar ju till slut, säger grannen Johnny Karlsson.