Får inte bygga hus och stall på åkermark

Får inte bygga hus och stall på åkermark

Foto: Volatyle

Förhandsbygglov rivs upp, betesmark går före bostadshus.

Det enskilda intresset att bygga hus och stall är inte av lika stor vikt som det allmänna intresset att långsiktigt bevara brukningsvärd mark, detta slår mark- och miljööverdomstolen fast i samband med att de river upp ett bygglov. 

Bygglovet har länge varit omstritt. Allt började med att markägaren fick lov att bygga ett hus och ett häststall. Kommunen ansåg att markplätten var så pass liten att den var mer lämpad som mark för hus och stall, och att hästarna skulle bevara det lantliga, öppna landskapet. 

Men grannarna överklagade och menade på att de inte ville ha hästar där eftersom det blir fler flugor och mer allergener. Vissa påpekade även att det var åkermark, och därför inte en bra plats att bebygga.

Grannarna fick med sig länsstyrelsen som rev upp förhandsbeskedet, men beslutet blev sedan det omvända i mark- och miljödomstolen. Slutligen överklagades förhandsbeskedet hela vägen till högsta instans och där blev det alltså slutligt nej till husbygget.

- Det aktuella bostadshuset och stallet kan inte anses utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmarken tas i anspråk. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark får i detta fall anses väga tyngre än det enskilda intresset av att få bygga på den aktuella platsen, skriver mark- och miljööverdomstolen i domslutet.