Fick slåss för att värmepumpen inte var ett plank hela vägen till högsta instans

Värmepumpens utedel bedömdes vara ett plank hela vägen till högsta instans, där husägaren slutligen fick rätt och slapp söka bygglov.

Fritidshusägaren hade ett energiträd av den typ som ses på bilden, dock är det inte husägarens på just denna bilden.

Fritidshusägaren hade ett energiträd av den typ som ses på bilden, dock är det inte husägarens på just denna bilden. Foto: Tellus

En fritidshusägare i Laholm har fått slåss för att huset värmepump inte ska klassas som ett bygglovspliktigt plank. Såväl kommunen som grannar och flera rättsinstanser har bedömt att utedelen påminner om ett plank - därmed skulle husägaren behövt söka bygglov.

Men i mark- och miljööverdomstolen fick fritidshusägaren slutligen rätt. Utedelen är inget plank, även om den ger visst insynsskydd på grund av sin storlek och konstruktion.

”Den nu aktuella anordningen är en del av en teknisk konstruktion med en annan funktion än vad som kännetecknar ett plank”, skriver domstolen.

Värmepumpens utedel är av en lite ovanlig typ. Den är ett så kallat energiträd, som absorberar energi genom att kyla vattenånga till iskristaller. Därför är den ganska stor när det kommer till höjd och bredd.

Det var kommunen som först kontaktade fritidshusägaren och bad den söka bygglov, grannarna slöt upp i målet först i mark- och miljööverdomstolen där de bland annat ansåg att den förstörde deras utsikt.

Efter motgångar i samtliga lägre instanser fick husägaren slutligen rätt. Denna kommer därför inte att behöva söka bygglov.