Ekonomi

Grannarna fick rätt mot Silviahemmet

Så här ser byggnaderna ut.

Så här ser byggnaderna ut. Foto: Silviahemmet.

Striden om demensbygget på Drottningholm är över och grannarna fick rätt.

Byggnadsnämnden på Ekerö har varit under luppen efter att de - enligt ett antal husägare - pressat fram bygglov för Drottning Silvias stiftelse Silviahemmets nya byggnader. Efter flera turer har nu stiftelsen förlorat i mark- och miljööverdomstolen. Rätten dömer att byggloven ska ogiltigförklaras.

I domen går att läsa att byggnaderna strider mot detaljplanen. De har en repetitiv fasadutformning och nästintill identisk konstruktion. Dessutom innehåller de en lägenhet mer än vad detaljplanen tillåter. Stiftelsen menar att den extra "lägenheten" egentligen är en gemensamhetslokal - men då den är likadant utformad som lägenheterna håller domstolen inte med.

Husen och komplementbyggnaderna är redan uppförda. Vad som händer nu återstår dock att se.

- Mark- och miljööverdomstolen har inom ramen för detta mål endast att pröva om bygglov kan ges eller inte. Vad som ska ske med de redan vidtagna åtgärderna på fastigheterna får hanteras inom ramen för nämndens tillsyn. GG:s (grannarnas) yrkande om att tomten ska återställas till den ursprungliga topografin ska därför avvisas, skriver mark- och miljööverdomstolen.