Ekonomi

Förslag: Betydligt billigare att bryta bundna lån

En ändrad beräkningsmodell ska göra det billigare att bryta bundna bolån.

Finansmarknadsminister Peter Norman vill att det ska bli billigare att bryta ett bundet låneavtal. Den modell som används av banken för att räkna ut ersättningen idag ger för höga belopp menar ministern, och därför har en departementspromemoria lämnats till regeringen med förslag på en ändrad beräkningsmodell.

- Bolånekostnaden är en viktig del i människors vardagsekonomi. Därför är det viktigt att ha enkla och tydliga regler som underlättar för konsumenterna, säger justitieminister Beatrice Ask.

Förslaget innebär att beräkningsmetoden ändras så att den anknyter till det allmänna ränteläget för bostadsobligationer istället för till statspapper av olika slag. Jämförelseräntan ska fortsatt ökas med ett visst påslag med hänsyn till långivarens möjlighet att placera det förtidsbetalda beloppet på ett mer fördelaktigt sätt.

Stefan Yard, professor i företagsekonomi, menar att förslaget kommer att få bankerna att sätta i halsen eftersom riskerna med bindningstid i många fall försvinner helt, och att det kan uppmuntra till spekulativ förtidsinlösen. Men Peter Norman säger att det är viktigt för konsumenten att det är en konsumentvänlig modell.

- Förslaget innebär en mer konsumentvänlig modell som ändå leder till ett balanserat utfall för bankerna. Modellen syftar till förutsägbarhet och transparens för bolånetagarna, säger han.

Enligt Dagens Industris granskning blir resultatet av den nya beräkningsmodellen att du går från att behöva betala omkring hundratusen kronor till att i stort sett inte behöva betala någonting alls. Att bryta ett lån kommer endast kosta pengar om det sker stora räntefall. Deras beräkning visar att ett lån på 2 miljoner kronor med en bindningstid på 5 år skulle kosta 75 000 kronor att bryta enligt den gamla modellen, och 0 kronor enligt den nya modellen.