Juridik

Fritidshusägare måste betala VA-avgift

Fritidshuset ligger på Värmdö utanför Stockholm.

Fritidshuset ligger på Värmdö utanför Stockholm.

Fritidshusägare döms betala kommunal VA-avgift utan att ha kommunalt VA inkopplat.

En fritidshusägare på Värmdö har nekat till att betala VA-avgift till kommunen med argumentet att tomten inte är ansluten till kommunalt VA utan nyttjar torrdass och brunn istället. Men Svea Hovrätt avslår fritidshusägarens överklagan, och hänvisar till VA-nämndens beslut. Där står att läsa:

"Avgiftsskyldighet för en allmän VA-anläggning kan föreligga även om fastigheten inte rent faktiskt betjänas av anläggningen".

Detta uppges bero på att kommunen måste hålla anläggningen i sådant skick att den vid behov kan kopplas in och börja användas direkt.

I det aktuella fallet har kommunalt VA dragits fram men sedan inte kopplats på. Därmed har en förbindelsepunkt skapats och således har kommunen ledningar som måste underhållas, och en avgiftsskyldighet träder då i kraft.