Juridik

Fortum Värme fälls i ARN

Mannen fick spricka i tapeten av sprängningsarbetet.

Mannen fick spricka i tapeten av sprängningsarbetet.

"Sprängningsarbetet kan visst ha orsakat sprickan i tapeten."

Fortum Värme rekommenderas att betala 3 000 kronor till en man i Hägersten efter att företaget utfört sprängningsarbeten i närområdet. Mannen uppger att vibrationer från sprängningsarbetet orsakat sprickbildning i hans tapet, men Fortum själva håller inte med och har därför inte velat gå med på mannens krav om 5 500 kronor i ersättning för att renovera tapeten. Allmänna Reklamationsnämnden går dock på mannens linje. 

- Av utredningen framgår att lägenheten besiktats såväl före som efter sprängningsarbetet. Efter sprängningen har det noterats en spricka i tapeten. Det saknas en notering om att det funnits en motsvarande spricka före sprängningen. Mot den bakgrunden och med beaktande av det nära tidsmässiga sambandet mellan sprickan och sprängningarna är det övervägande sannolikt att sprickan uppkommit till följd av sprängningsarbetet, skriver nämnden i beslutet.

Att summan inte blev de 5 500 kronor som mannen ville ha, baserat på en hantverkares utlåtande om vad åtgärden skulle kosta, beror kort och gott på att nämnden fann den för hög. Däremot rekommenderas Fortum Värme att betala 3 000 kronor.

Sprickan uppges vara lodrät och två centimeter lång.