Ekonomi

Fortsatt minskat intresse för ROT-avdraget

Nyttjandet av ROT fortsätter sjunka.

Nyttjandet av ROT fortsätter sjunka. Foto: Marlén Eskilsson

Färre väljer att nyttja ROT-avdraget samtidigt som bygghandeln fortsätter att öka sin omsättning.

Skatteverkets statistik för ROT-avdraget i februari månad visade på 27 procent färre köpare än samma månad 2015, och statistiken för mars månad visar på samma trend - nyttjandet av ROT-avdraget fortsätter att sjunka. Jämfört med mars föregående år har avdragen halverats, och uppgår nu till 629 miljoner kronor. 7 000 färre företag har ansökt om ROT-avdrag, och antalet köpare har minskat från 130 000 till 97 000.

Tidningen Byggaren drar en parallell till bygghandeln och noterar att den däremot ökar sin omsättning. 2015 var ett rekordår, men trots det ökar bygghandeln med 16 procent i februari i år. Tidningens analys är att det är sänkningen av ROT-avdraget som ligger till grund för det sjunkande intresset för ROT, inte ett minskat renoveringsintresse.

Huruvida det minskade intresset för ROT-avdraget håller i sig och blir en trend återstår att se.

Läs mer

Intresset för ROT-avdraget sjunker kraftigt