Ekonomi

Förtidsförsäljningarna minskar i storstäderna

För ett år sedan såldes fler hus före ordinarie visning.

För ett år sedan såldes fler hus före ordinarie visning.

Börjar marknaden bli mättad? Antalet försäljningar före ordinarie visning blir färre.

Försäljningar före ordinarie visning har ökat sedan mars 2015, men i den absolut senaste undersökningen från SBAB uppvisas ett trendbrott. Majoriteten av de 220 mäklare som blivit tillfrågade svarar då att färre bostäder säljs i förtid i storstäderna - och även om detta är tydligare på bostadsrättsmarknaden syns det även på småhusmarknaden.

I mars 2016 angav mäklarna att 13 procent av husen i Stockholm såldes före ordinarie visning och 20 procent i Göteborg. Men i senaste mätningen är samma siffror 9 respektive 16 procent.

Malmö sticker dock ut i statistiken. Där ökar fortfarande den här typen av försäljningar, vilket då enligt analysen indikerar att marknaden inte är mättad där ännu. Statistiken där visar att antalet förtidsförsäljningar gått upp från 13 procent till 16 procent.

- På både småhus- och bostadsrättsmarknaden verkar Malmöregionen varva upp medan trycket i Stockholm och Göteborg har avtagit. Snittpriserna är lägre i Malmö och möjligen är det så att amorteringskravet inte haft lika stor dämpande effekt där som i de regioner där kvadratmeterpriserna är högre, säger Tor Borg, chefekonom hos SBAB.