Ekonomi

Försiktigt stigande huspriser första kvartalet

Huspriserna stiger.

Huspriserna stiger. Foto: Sophie Dahre

Huspriserna steg i 10 av landets 21 län under årets första kvartal.

Huspriserna ökade med 1 procent mellan sista kvartalet 2016 och första kvartalet i år, enligt en ny rapport från Statistiska Centralbyrån.

Mest steg de på Gotland vars prisutveckling stannade på +8 procent, tätt följt av Blekinge på +6 procent. De utgör 2 av de 10 län där huspriserna gick upp. 7 län redovisar samtidigt en negativ prisutveckling. Störst minskning hade Värmland med -4 procent och därefter Norrbotten med -2 procent. Övriga län låg mellan -1 till +5 procent.

I storstadsområdena gick priserna upp mest i Göteborg (+4 procent) och därefter Malmö (+3 procent). I Stockholm ökade de med 1 procent.

Myndigheten har även undersökt prisökningen både länsvis och i riket som helhet sett till årsbasis. I riket som helhet har de ökat med nio procent jämfört med första kvartalet i fjol.