Så blev slutresultatet för huspriserna i fjol

Huspriserna rörde sig länge spikrakt uppåt, men mattades av mot slutet av 2021.

Ökningen för huspriserna slutade på ett tydligt plus.

Ökningen för huspriserna slutade på ett tydligt plus. Foto: Marlén Eskilsson.

Huspriserna steg kraftigt under starten av pandemin, men under tredje kvartalet i fjol började vi se en första försiktig avmattning. Under fjärde kvartalet blev resultatet till och med en nedgång på två procent sett till riket som helhet.

Men årsresultatet hamnar ändå rejält på plussidan. Totalt steg huspriserna med 13 procent under 2021, och det kan ställas i relation till priserna på bostadsrätter som i genomsnitt ökade 7 procent under samma period.

- Sett över hela året är det hus som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest, säger Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet.

Mest ökade huspriserna i Göteborg, tätt följt av Malmö och Stockholm. Men även i storstadsområdena ser man en tydlig inbromsning under årets slut. I Malmö minskade exempelvis huspriserna då med fyra procent.

Mäklarna själva tror därför på en lugn start i år.

- Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både hus- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen.

Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån, delar den analysen.

- Under sluttampen av 2021 märkte vi av en stabilisering i både antal försäljningar och efterfrågan. Det avspeglas nu i prisutvecklingen. Just nu är utbudet relativt normalt för årstiden och vi tror på fortsatt små prisförändringar framåt våren. Möjligen kan de höga elpriserna bidra till att dämpa efterfrågan på hus något mer än på bostadsrätter.

Prisstatistik hus, december 2021

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket - 1% - 2% + 13% 3 734 000
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 12% 7 033 000
Stor-Göteborg - 1% ± 0% + 13% 6 301 000
Stor-Malmö - 2% - 4% + 12% 4 969 000

Prisstatistik bostadsrätter, december 2021

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 7% 42 825
Centrala Stockholm + 2% + 3% + 11% 112 005
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 65 655
Centrala Göteborg ± 0% - 1% + 8% 69 261
Stor-Göteborg ± 0% - 1% + 6% 49 631
Centrala Malmö ± 0% + 2% + 10% 38 663
Stor-Malmö ± 0% - 1% + 10% 35 175

Prisstatistik fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 20% 2 399 000