Huspriserna stiger försiktigt uppåt

Huspriserna fortsätter uppåt i landet som helhet.

Oron för stigande räntor har än så länge inte slagit igenom på huspriserna, som fortsätter att klättra uppåt enligt senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Huspriserna ökade med en procent under mars månad.

Medan Göteborg och Stockholm bägge hade enprocentiga husprisökningar stack Malmö ut med sina +2 procent.

- Viljan att byta bostad är starkare än den oro som kriget, räntehöjningar och stigande drivmedelspriser skapar, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Årstakten ligger nu på +8 procent.

De största prisökningarna bland länen hittar vi i Västerbotten med +17 procent följt av Värmland, Norrbotten, Södermanland och Gotland som alla ligger på +15 procent.

Drygt var fjärde mäklare tror på fortsatt stigande priser även framgent, framför allt på grund av det begränsade utbudet.

- Höga el- och bensinpriser, minskad köpkraft på grund av inflation och som svar på det stigande räntor har ännu inte fått effekt på prisutvecklingen. En majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar tror på oförändrade priser under det andra kvartalet, och en fjärdedel tror att huspriserna kan fortsätta stiga. Att utbudet på framför allt hus, men även större bostadsrätter är så lågt är en starkt bidragande orsak till det, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Även bostadsrättspriserna ökade med en procent under mars månad.

Prisstatistik hus, mars 2022

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 3% + 10% 4 312 000
Stor-Stockholm + 1% + 4% + 10% 7 562 000
Stor-Göteborg + 1% + 2% + 10% 6 174 000
Stor-Malmö + 2% + 4% + 8% 5 421 000

Prisstatistik bostadsrätter, mars 2022

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 4% + 7% 47 681
Centrala Stockholm ± 0% + 5% + 12% 114 309
Stor-Stockholm + 2% + 4% + 7% 69 968
Centrala Göteborg + 1% + 4% + 6% 71 123
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 5% 51 703
Centrala Malmö + 2% + 4% + 10% 41 051
Stor-Malmö + 2% + 2% + 7% 37 386

Prisstatistik fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 18% 2 418 000