Juridik

Företag vill inte betala notan för felaktigt tätskikt

Husägaren i artikeln har haft problem med sitt tätskikt. Bilden föreställer dock vår medlem Urbans tätskikt.

Husägaren i artikeln har haft problem med sitt tätskikt. Bilden föreställer dock vår medlem Urbans tätskikt. Foto: Urban.

Hans försäkringsbolag fick täcka skadan, nu vill han ha betalt för självrisken av badrumsentreprenören.

I samband med ett husbygge i Torslanda blev det fel i badrumsentreprenaden. Tätskiktet uppges vara felaktigt utfört, och senare har därför en fuktskada uppstått i badrummet. Men företaget som gjorde arbetet finns inte längre kvar, och den försäkring som företaget uppgav sig ha var aldrig inbetald. Husägaren fick därför använda sig av en privat försäkring som han hade tecknat som en extra säkerhet, men anser att företaget borde stå för självrisken på 22 150 kronor.

För att förmå företaget, eller ägaren av det, att betala har husägaren vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). I anmälan skriver han:

- Att bolaget svarar i egenskap av privatperson saknar betydelse för tvisten, bolaget existerade åtminstone fram till den 15 november 2016 och är inte heller helt avregistrerat. Han har erhållit svar från försäkringsbolaget den 6 april 2016 då bolaget fortfarande var aktivt. Försäkringsavtalslagen är inte gällande enligt hans försäkringsbolaget, enligt konsumentköplagen har han rätt till skadestånd för utgifter. Skadan har uppstått med anledning av att tätskiktet inte är fackmässigt utfört, inte så som bolaget beskriver skadeorsaken.

Företaget ifråga, Design4u, motsätter sig självriskkravet. I ett längre svar till ARN skriver ägaren att han inte längre har kvar företaget, och att informationen om hur skadan uppstått inte stämmer.

- Att det ca 8 år efter huset uppförts uppstått en tätskiktsskada som inte upptäckts på besiktningen vid färdigställandet kan inte anses falla in under skadeståndslagens bestämmelser. Bolaget har inte haft någon verksamhet på många år och för att räknas som en verksamhet måste den vara varaktig, självständig samt vinstsyfte vilket bolaget inte har varit. Vad gäller skaderapporten framgår att det rinner kondensvatten vilket borde ha upptäckts tidigare om det var ett ursprungligt fel. Han har muntligen uppfattat att det är ett rör från en extra varmvattenberedare där det bildas kondensvatten internt men det framgår inte klart i skaderapporten. Följdskadan beror enligt skaderapporten på läckage genom tätskikt.

Efter att ha gått igenom samtliga handlingar rekommenderar ARN företaget att betala självrisken på 22 150 kronor. Deras bild av situationen är att husägaren kan presentera bevis som stärker hans anmälan och att felet därmed ska anses vara ursprungligt.