Fick vattenskada efter badrumsrenovering

Betongglas i ett badrum från 70-talet.

Betongglas i ett badrum från 70-talet. Foto: Holger Ellgard

Badrumsföretag vill inte åtgärda vattenskada efter felaktigt utfört badrum.

En husägare i Stöde har hamnat i konflikt med sin badrumsentreprenör efter att de renoverat hans badrum. I tjänsten ingick att riva två väggar och ersätta dem med betongglas. Men efter att arbetet var avslutat fick husägaren en vattenskada i badrummet, som dessutom kom att drabba delar av hans sovrum. Det visade sig att tätskiktet var skadat.

Eftersom han inte lyckades komma överens med företaget anmälde  han dem till Allmänna Reklamationsnämnden. I anmälan kan man läsa följande:

- På försäkringsbolagets initiativ anlitades en besiktningsman. Rapporten visar att arbetet inte är fackmässigt utfört. Det har inte funnits någon vattenskada tidigare. Han och företaget konstaterade att tätskiktet riskerade att brytas, men företaget ansåg sig kunna återställa tätskiktet på ett tillfredsställande sätt. Någon diskussion om uteblivna garantier har inte förekommit. Med det beskedet åtog han sig att riva befintliga väggar. Företaget har haft upprepade tillfällen att vägra att utföra arbetet om reparationsmetoden var tvivelaktig.

Företaget menar å andra sidan att det inte alls är deras fel att skadan uppstått. Istället säger de att de varnade kunden innan arbetet påbörjades.

- På fråga från kunden sade företaget att det gick att sätta kakel på kakel. Vid ett senare tillfälle sade kunden att ett par väggar skulle rivas. Företaget sade då att tätskiktet skulle komma att förstöras. Kunden sade att duschväggarna måste rivas p.g.a. vattenskada och att det var för dyrt att riva allt. Företaget visade ett sätt hur man kan laga tätskikt, men att inga garantier fanns, skriver Eurokakel Entreprenad AB som svar på anmälan.

Men Allmänna Reklamationsnämnden delar inte deras bild av händelsen. Deras beslut är att företaget bör åtgärda felet, samt betala 12 000 kronor för skadan i sovrummet.

- Det framgår av utredningen att det arbete som företaget rekommenderat och medverkat i har medfört att tätskiktet har skadats och att tätskiktskadan inte åtgärdats på ett fullgott sätt, vilket i sin tur har orsakat att en vattenskada har inträffat i rummet under badrummet. Nämnden anser att företaget genom lämnad anvisning om rivningsarbetet och påtalad risk för skada av tätskiktet haft ett särskilt ansvar för kontroll av tätskiktet innan företaget slutförde sin del av tjänsten. Då det av utredningen framgår att så inte skett anser nämnden att företaget brustit i sina åligganden och att tjänsten är felaktig i lagens mening.