Juridik, Ekonomi

Får inte lånet avskrivet

Kreditgivningen var inte vårdslös och de fyra före detta husägarna får därför inte lånet avskrivet.

Fyra personer som gemensamt ägt ett hus har via domstol försökt få sina lån avskrivna med argumentet att bankens kreditgivning varit vårdslös. Huset köptes för 2,3 miljoner kronor, vilket också var den summa de gemensamt fick lån på, men såldes bara några år senare för 50 000 kronor - detta två år efter att de slutat betala amorteringar och ränta.

Någon värdering av fastigheten ska aldrig ha utförts. Men hovrätten går ändå på bankens linje. De anser att banken, genom att jämföra priset med taxeringsvärdet på huset samt priset som andra hus i området sålts för, har uppfyllt sin plikt och därför inte agerat vårdslöst. De fyra personerna ska också ha haft utrymme att betala av lånet utifrån sina ekonomiska förutsättningar.

Att priset på huset bara blev 50 000 kronor ska ha berott på att det var ett speciellt objekt och att det just då inte fanns större intresse för huset på marknaden.

Källa: Dagens Juridik