Juridik

Får fängelse för piratkopierade möbler

Skärmdump från Designers Revolts hemsida innan den plockades ner.

Skärmdump från Designers Revolts hemsida innan den plockades ner. Foto: Byggahus.se.

Patent- och marknadsöverdomstolen dömer ansvariga för piratkopierade möbler till böter och fängelse.

Ca 1,5 miljoner kronor i skadestånd, därtill böter och mellan 1,5 och 2 år i fängelse, det blir domen för de som stått åtalade som ansvariga för piratkopiering av möbler.

Männen tog välkända designmöbler och tillverkade dem i Kina. De såldes sedan för en bråkdel av vad de egentligen kostar. 

Företaget, som gick under namnet Designers Revolt, använde sig enligt Rättighetsalliansen av dold marknadsföring och skalbolag för att komma runt lagstiftningen. Det bedrevs officiellt från Storbritannien där upphovsrätten är kortare, men åklagarna menade på att det egentligen hade sin bas i Sverige. Bland annat fanns ett lager här. 

Patent- och marknadsöverdomstolen delar åklagarnas bild av verksamheten. Huvudansvarige och en anställd döms till fängelse och böter, övriga får villkorlig dom och böter.

Domen kan dock komma att överklagas.

- De utdömda beloppen är alldeles för låga. Konsekvensen av domen är att det i Sverige lönar sig att begå brott mot immaterialrätten. Rättighetshavarna har visat vilken ersättning som är skälig men beviskraven som ställs är för höga. Vi kommer nu att analysera domen vidare och överväga om den ska överklagas, säger rättighetshavarnas ombud Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.