Köpa & sälja hus, Ekonomi

Familjer har nästan samma boyta oavsett antal barn

Ett litet hus i Lund.

Ett litet hus i Lund. Foto: Per Eskilsson

Barnfamiljer i Sverige har väldigt liten extra bostadsarea jämfört med ensamboende och par utan barn. Barnfamiljer i hyresrätt har i snitt 82 kvadrat, men 130 kvadrat i småhus.

Det kan verka rimligt att familjer väljer bostadens storlek beroende på antal människor. Svenska regler säger att en ensamstående ska ha minst en tvåa för att inte vara trångbodd, medan en familj med tre barn behöver minst fem rum och kök.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

 

Men enligt statistiken från SCB om hushållens boende år 2015 är skillnaderna beroende på antal barn väldigt små, särskilt när det gäller de 50 procent av svenska folket som bor i småhus. Ensamboende i småhus har i snitt en bostadsarea på 107 kvadratmeter. Samboende utan barn har 124 kvadrat. Familjer med barn har i genomsnitt väldigt liten extra yta, samboende med ett barn har 126 kvadrat och samboende med tre eller fler barn har 130 kvadrat. Det kan rimligen tolkas som att ensamboende med eget hus normalt har 4 rum och kök och att par i villa eller radhus endast har ett ungefär 20 kvadrat extra oavsett antal barn.

25 procent av hushållen bor i hyreslägenhet och 16 procent i bostadsrätter. Här är bostadsarean klart mindre, men skillnaden i kvadratmeter nästan lika liten. Ensamboende har i snitt bostadsrätter på 63 kvadrat eller hyresrätter på 59 kvadrat. Samboende utan barn har i snitt bostadsrätter på 78 kvadrat  eller hyresrätter på 72 kvadrat. Men hushåll med ett barn i lägenhet har väldigt lite extra plats, i snitt 80 kvadratmeter. Och de med tre eller fler barn har fortfarande bara 80 kvadrat i hyresrätt, men i snitt 95 kvadrat i bostadsrätt.

Tänkvärt är att samboende par med två barn i snitt har störst bostäder enligt SCB, både småhus och hyresrätt. Tvåbarnsfamiljer har småhus med 132 kvadratmeter bostadsarea, bostadsrätt på 92 kvadrat eller hyresrätt på 84 kvadrat. Detta är den klassiska kärnfamiljen, så en gissning är att det finns större andel höginkomsttagare med just två barn.

Varför avgör inte antal barn bostadens storlek? Familjen ekonomi avgör nog ofta hur stor bostaden är, eller åtminstone mycket mer än behovet i form av antalet barn. Och ett ensamstående par utan barn har snarare råd med större bostad än en barnfamilj med samma lönenivå. Alltså är det logiskt att antal barn i praktiken inte påverkar den genomsnittliga bostadsarean.

Varför har ensamboende nästan lika stora bostäder som barnfamiljer? När det gäller småhus så är en förklaring rimligen att de flesta småhus är ungefär lika stora, framför allt finns det få väldigt små villor. Det märks även på att barnfamiljer i snitt har mellan 49 och 58 procent större boyta i småhus. En annan orsak är svårigheter och kostnader för att byta bostad, som gör att de som efter skilsmässa eller dödsfall blir ensamstående ofta bor kvar i samma bostad trots att den kanske egentligen är onödigt stor.

Att de som har råd att bo kvar avstår från att flytta till en mindre bostad förstärks rimligen av att boende i småhus och bostadsrätter ignorerar att både kapitalkostnaden och underhåll troligen skulle minska i en mindre bostad. Dessutom är det för många mer värt att behålla en orealiserad reavinst som de slipper betala skatt på så länge de bor kvar.

Läs mer

Måtten på huset