Ekonomi

Extremt kort försäljningstid på bomarknaden

Bostadsmarknaden är stekhet, och mäklarna tror att den kommer att fortsätta vara det en bra tid framöver.

En rejäl tempohöjning är att vänta på bostadsmarknaden de kommande månaderna enligt de 1 033 mäklarna som fått säga sitt i Mäklarsamfundets undersökning Mäklarinsikt.

Redan nu bedöms tiden mellan det att bostaden läggs ut för försäljning tills dess att den är såld vara ovanligt kort, ofta säljs bostaden redan före visning. Snittiden för hus ligger mellan 2-5 veckor. Och den korta försäljningstiden är en trend som spås fortsätta.

– Signalen från landets fastighetsmäklare är tydlig – bostadsbristen har aldrig varit mer påtaglig samtidigt som tempot drar mot nya höjder. De korta försäljningstiderna är inte längre bara ett storstadsfenomen och det är bekymmersamt ur ett konsumentperspektiv. Fastighetsmäklarna spelar en viktig roll här, det gäller att se till att konsumenttryggheten inte påverkas av tempot som bostadsbristen driver upp, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Den största påverkansfaktorn är, enligt mäklarna, det låga utbudet. Men även räntan tros spela en stor roll för försäljningstiden.

Majoriteten av mäklarna uppger också att skillnaden mellan utannonserat pris och slutpris just nu ligger på mellan 5-10 procent. Men en ganska stor grupp, 30 procent mot majoritetens 38 procent, anser att spannet istället är 11-20 procent. Slutligen anser 53 procent av mäklarna att priserna kommer att fortsätta uppåt framöver.

Mäklarsamfundet är samtidigt kritiska till den vårbudget som lagts fram.

– Regeringens vårbudget är otillräcklig. Det saknas ett långsiktigt helhetsgrepp för en stark bostadspolitik. Vi hade hoppats på något mer konkret på till exempel skatteområdet, säger Ingrid Eiken.