Ekonomi

Dyr försäkring ger inget skydd för självbyggaren

Lagen om byggfelsförsäkring är ett skydd för konsumenten men många upplever den som både dyr och onödig. Särskilt de som står i begrepp att bygga sitt hus helt själv.

Lagen om byggfelsförsäkring omfattar all nybyggnation av småhus, permanent- såväl som fritidshus och den har fått en hel del kritik. Några som har svårt att acceptera de nya reglerna är de som står i begrepp att bygga ett hus helt på egen hand. Problemet för dem är att de är tvingade att teckna en försäkring som de sedan inte har någon möjlighet att utnyttja. I lagen står nämligen att försäkringen inte omfattar byggherrens/husägarens eget arbete.

– I många fall kan byggnadsnämnderna avgöra om försäkringen behövs eller inte, men kriterierna är inte helt solklara, säger Rune Johansson på Byggutbildarna som just nu reser land och rike runt för att lära folk på stadsbyggnadskontoren att tolka den nya lagen.
– Riktigt besvärligt är det för självbyggarna – de som snickrar själv, har en svärfar som drar rör och en brorsa som kan fixa elen. De tvingas teckna en försäkring men kan inte räkna med att få någon ersättning om det händer något.

Försäkringsbolagen är inte heller så pigga på att teckna avtal med självbyggarna. Bland annat för att lagtexten är luddig när det kommer till deras skydd.
– Vi kan ju inte neka någon en försäkring men självbyggarna har det besvärligt i den här situationen, säger Hans Eriksson på Bostadsgaranti. I och med att de tvingas teckna den här försäkringen men ändå inte kan räkna med något skydd, får de i princip en väldigt urholkad försäkring.
– Det kan bli svåra tolkningar framöver av vad som är materialfel och vad som är orsakat av den som byggt.

På Nordisk garanti svarar man först att de inte alls tecknar försäkringar med självbyggare, just av den anledningen att försäkringen inte ger något skydd. Men några dagar senare har försäkringsbolaget ändrat uppfattning.
– Vi har fått anledning att titta närmare på det här och det gör vi just nu, säger Annelie Larsson som är ansvarig för byggfelsförsäkringar hos bolaget. Det kan vara så att vi inte kan neka någon en försäkring och då får vi ta ställning till hur vi gör i de fallen.

Rune Johansson på Byggutbildarna menar att byggfelsförsäkringen trots allt är bra. De flesta som bygger själva anlitar ändå en del hantverkare. Dessutom ger försäkringen ett skydd mot fel i material och konstruktioner.
– Den här försäkringen är ju till för att skydda konsumenten, det är lätt att man glömmer det och bara stirrar sig blind på höga premier. Men ingen skulle väl komma på tanken att försäkra en redan krockad bil, eller ett hus som brunnit ned.

– En annan viktig aspekt är att ingen kan slinka undan genom att hävda att det är ett självbygge när det i själva verket kanske handlar om ett svartjobb, säger han. Jag upplever att konsumenten ibland är väl aningslös när det gäller ett husbygge. Man lägger ner betydligt mer tid på att välja kakel än på att välja hantverkare.
Men att lagen behöver justeras, framför allt för självbyggarna, håller Rune Johansson med om.
– Lagen måste ses över, både när det gäller byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet, säger han.

På Konsumentverket och på Konsumenternas Försäkringsbyrå har man också reagerat på lagändringen. Sverker Thorslund på Konsumentverket menar att premierna är för höga.
– Prisnivån är inte rimlig i förhållande till vad man får, säger han. Särskilt inte om man bygger själv.
– Även om lagen innebär en trygghet för privatpersoner är jag inte säker på att den blev så bra som det var tänkt. Men vi känner till problemen och det är möjligt att vi så småningom agerar på något sätt för att få till stånd en lagändring.

Gunnar Olsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå har fått många telefonsamtal från folk som står i begrepp att bygga, angående lagens brister.
– Som jag uppfattar det vet man inte riktigt vad som gäller, säger han. Det är inte säkert att man kan tvinga självbyggare att teckna försäkringen.
– Men jag har inga svar än, vi har precis påbörjat ett arbete för att bena ut det här. Tills vidare hänvisar jag folk tillbaka till byggnadsnämnderna så att de får motivera varför de kräver den här försäkringen.
 

Jacob Aspegren är sakkunnig på justitiedepartementet, där lagen har sitt ursprung. Han har också fått en hel del samtal från folk som har synpunkter på lagändringen. Det är framförallt självbyggare som hört av sig och det de ifrågasätter är premiens storlek.
– Lagen är till för att stärka konsumentskyddet, säger han. Att premierna är höga är inget som vi kan påverka. Men det är en ny lagstiftning och det är möjligt att försäkringsbolagen behöver lite mer tid för att se över premienivåerna.

Försäkringsbolagen har minimipriser för en byggfelsförsäkring men premierna kan i praktiken bli mycket högre. Varje objekt bedöms var för sig och de fyra försäkringsbolagen på marknaden sätter premien därefter. Gerling tar minst 15 000 kronor oavsett om det gäller en nybyggnad eller en om- eller tillbyggnad. Samma pris, 15 000 kronor, gäller hos Nordisk garanti medan Bostadsgaranti tar minst 12 000 kronor.

GarBo har ett minimipris för nybyggnad, 24 000 kronor, och ett för om- och tillbyggnad, 12 000 kronor. Utöver premien tillkommer en viss självrisk.
– Det är svårt för mig att säga om premien är oskäligt hög eller inte, säger Björn Hanzen på Gerling. Det är ju kommunerna som bedömer om det behövs en byggfelsförsäkring eller inte. Jag kan tycka att tjänstemännen ibland är fega som inte vågar göra undantag.

En anledning till att höja premiepriset kan vara att husfirman eller entreprenören verkar utom Sverige. Samma villkor gäller för en utländsk entreprenör men för försäkringsbolagen innebär det dels ett ökat administrativt arbete och dels ett ökat risktagande.
– Det är till exempel betydligt krångligare att göra en kreditupplysning på ett utländskt företag, säger Hans Eriksson på Bostadsgaranti. Det tar tid, kostar pengar och man måste arbeta med ett språk som man kanske inte behärskar.

Om det blir någon justering av lagen är för tidigt att säga, menar Jacob Aspegren på justitiedepartementet.
– Det hänger ju på om politikerna blir uppmärksammade på att lagen inte fungerar och om de då i så fall kommer fram till att en lagändring är nödvändig.

Läs mer:

Försäkringar vid bygget