Därför ställer KO upp för husägarna

Konsumentombudsmannen har beslutat att ställa upp med advokatstöd för att de 34 husägarna ska kunna driva vidare målet mot Myresjöhus till högsta domstolen. Myndigheten står kort och gott för advokatkostnaderna för redan befintlig ombudsman.

– Det här målet har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i högsta domstolen. Kan verkligen en entreprenör frånsägas allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig? Det behöver vi få svar på, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.

Tingsrätten och hovrätten var inte överens i sina domar. Tingsrätten dömde till husägarnas fördel och menade att Myresjöhus inte lyckats bevisa att bolaget inte varit vårdslöst när de valde den enstegstätade lösningen, medan hovrätten dömde i Myresjöhus favör och sade att entreprenaden utförts på ett sätt som kan anses normalt förekommande under den aktuella perioden. Nu är det upp till högsta domstolen att få sista ordet.

Konsumentombudsmannens beslut innebär också att den insamling som upprättats av husägarna inte längre tar emot pengar. 

Läs mer:
Ingen ersättning för fuktskadade hus