Bygga nytt hus

Hjälp oss med ett bidrag så att vi kan överklaga hovrättens dom

Hjälp oss med ett bidrag så att vi kan överklaga hovrättens dom

Denna sida är skapad av ägarna till 34 villor med enstegstätade putsfasader i Svedala. Vi förlorade en process i hovrätten mot Myresjöhus och dömdes att betala rättegångskostnaderna på 1,2 miljoner, istället för att få våra möglande fasader utbytta av företaget. För att kunna överklaga domen i Högsta domstolen behöver vi ditt stöd.

Uppdatering 2013-02-15

Idag meddelade Konsumentombudsmannen att man går in och ger sitt stöd till villaägarna som drev den här insamlingen.  KO ställer upp med advokathjälp för att villaägarna utan kostnad ska kunna driva målet vidare till Högsta domstolen.

Därför är insamlingen nu stängd och avslutad. 

----

Vi har nu startat en insamling från allmänheten för att kunna bekosta processen och göra det möjligt att driva denna vidare till Högsta domstolen. För det ändamålet har vi stiftat föreningen Erlandsdalsbor mot enstegstätade fasader.

Så här gör du för att lämna ett bidrag:

  • Betala in valfritt belopp till vårt bankgironummer 146-6879.
  • Om vi förlorar målet i Högsta domstolen kommer ditt bidrag att användas för att täcka våra rättegångskostnader.
  • Om vi vinner målet i Högsta domstolen och pengarna därför inte behöver tas i anspråk, eller om det uppstår ett överskott efter betalning av våra rättegångskostnader, kommer överskottet oavkortat att skänkas till Barncancerfonden.

En gåva till föreningen innebär inte någon garanti för att målet faktiskt kommer att avgöras av Högsta domstolen. En sådan prövning skulle kunna utebli på grund av att Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd för målet. Insamlingen innebär inte heller att fastighetsägarna förbinder sig att avstå från att träffa en förlikning som innebär att målet inte prövas av Högsta domstolen.

jan-ivarsson
Jan Ivarsson, en av ägarna till de 34 villorna.

De medel som betalas in betraktas som en gåva från dig som givare. Vi kommer tyvärr inte att ha möjlighet att återbetala några medel.

Tvisten – bakgrund:
Den 18 januari 2013 kom domen
i Göta hovrätt i fallet om Myresjöhus är skyldiga att reparera felaktiga fasader byggda med enstegsprincipen. Myresjöhus blev helt friade med motiveringen att alla byggde så här och därför ansågs metoden vara vedertagen. Det innebär i princip att den enskilde konsumenten som köper ett nytt hus inte kan räkna med att få ersättning om byggföretagen gör något fel.

Vi tycker att denna dom är helt felaktig och vill gärna driva frågan vidare till Högsta domstolen. Men det kostar väldigt mycket pengar. Vi är 34 hushåll som driver den här processen tillsammans med vår advokat. Men tusentals andra husägare blir drabbade av detta egendomliga domslut som helt lägger ansvaret på den enskilde konsumenten med kostnader på flera hundra tusen kronor för att reparera till något som borde varit självklart från början. För att inte tala om hälsoriskerna om möglet i väggarna sprider sig in i husen. Eventuellt innebär domen också att man inte heller får ersättning från byggfelsförsäkringen.

Du kan hjälpa oss att driva rättegången mot Myresjöhus vidare genom att skänka ett bidrag, litet eller stort, till vårt bankgiro nr 146-6879. Du sitter kanske själv i ett liknande hus med samma problem eller så tycker du bara att domen är helt felaktig och vill hjälpa till ändå. Pengarna kommer i sin helhet att användas till våra rättegångskostnader och eventuellt överskjutande belopp kommer oavkortat att skänkas till Barncancerfonden.

Läs mer

Byggahus - Ingen ersättning för fuktskadade hus
Byggahus - Experimenten du riskerar att få betala för
Byggahus - Förtydligande om experimenten i nybyggda småhus

Målet i massmedia

SVT Sydnytt - Husägarna förlorade kampen mot Myresjöhus
Sydsvenskan - Husägare överklagar tvist till HD