Ekonomi

Dålig konkurrens i bank- och byggbranschen

Konkurrensen i Sverige fungerar bra - förutom i bank- och byggsektorn.

Konkurrensverket.

Konkurrensverket. Foto: Google Maps.

Banksektorn och byggbranschen har dåligt fungerande konkurrens, detta visar Konkurrensverkets senaste rapport till regeringen. Enligt dem fungerar konkurrensen i Sverige bra, med undantag för dessa två branscher.

Inom banksektorn handlar det om att marknaden har stordriftsfördelar som gör att storbankerna får ett försprång mot nya och mindre aktörer. Därtill finns det också inlåsningseffekter, samt ett ganska lågt intresse för finansiella tjänster.

- På bankmarknaden beror den låga rörligheten sannolikt på bristande intresse för och kunskaper om finansiella tjänster, indirekta byteskostnader, transaktionskostnader och inlärningskostnader, skriver Konkurrensverket.

Även inom byggbranschen handlar det om att det finns ett par jättar som dominerar marknaden och förutsättningar som gör att det är svårt för nya och mindre aktörer att slå sig in.

- Ett mer proaktivt planarbete där färdiga detaljplaner och byggrätter tas fram, som kan bebyggas av såväl stora som mindre byggherrar, kan bidra till att öka konkurrensen och bostadsbyggandet, skriver Konkurrensverket.

En fungerande konkurrens är viktig både ur ekonomisk synvinkel och ur ett innovationsperspektiv.

- Med fungerande konkurrens ökar förutsättningarna för konsumenterna att göra aktiva val. Det driver i sin tur fram utvecklingen av nya produkter och tjänster som svarar mot dagens och framtidens krav, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Källa: Dagens Juridik