Dålig konkurrens på byggmarknaden

Konkurrensverket.

Konkurrensverket. Foto: Google Maps.

Utredning slår fast att konkurrensen på byggmarknaden behöver förbättras inom flera områden.

Trots att man satt in flera åtgärder för att stärka konkurrensen på byggmarknaden har detta inte gett önskvärd effekt på bostadspriserna. Målsättningen har varit att dämpa bostadspriserna, men man har inte sett något resultat som kan härledas till förändringarna.

– Vi har sett att antalet aktörer har ökat, men vi har inte sett en motsvarande förbättring av konkurrensen. Här finns mer att göra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Bland annat pekar man på de kommunala särkraven som något som försvårar och försämrar konkurrensen. Men även svårigheter att hitta byggbar mark, samt bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin.

– När kommuner ställer egna särkrav vid bostadsbyggande leder det till försämrad konkurrens och till att hålla uppe kostnaderna för byggande. Ska vi få en bättre konkurrens, som leder till att våra höga svenska byggkostnader kan närma sig andra jämförbara länder, krävs åtgärder som underlättar för företag att verka i hela landet, säger Rikard Jermsten.

För att komma tillrätta med problemen vill Konkurrensverket att man ska studera tre områden djupare:

  • Kommunala särkrav vid byggande, alltså krav som avviker från det som vanligen gäller, kan driva upp kostnaderna. Konkurrensverket vill att det utreds hur sådana särkrav påverkar bostadsbyggandet och konkurrensen.
  • Allmännyttiga bostadsföretag får ofta in ett fåtal anbud när de upphandlar bostadsbyggen. Konkurrensverket vill att det undersöks varför det är på detta sätt, och hur fler byggföretag kan bli intresserade att lämna anbud.
  • Det saknas aktuella studier av konkurrensen på marknader för byggmaterial. Detta trots att byggmaterial står för en stor del av de totala byggkostnaderna. Konkurrensverket vill att det utreds hur bland annat snabba prisförändringar och olika nya krav påverkar marknaden.

Dessa förslag har lämnats över som en rapport till den förra regeringen.