Ekonomi

Dags att mäta radon

Perioden för att mäta radon i inomhusluften är här, och du som är osäker kan därför få fram ett tillförlitligt årsvärde.

Bildkälla: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bildkälla: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under perioden oktober-april kan du som är osäker på radonhalten i ditt hem ställa dit mätutrustning och på så vis få fram ett pålitligt resultat. Mätningen pågår vanligen under tre månader, vilket då ger ett tillförlitligt årsvärde. Riktvärdet som inomhusluften bör understiga är 200 Bq/m3.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som utgör en fara för de boendes hälsa. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att gasen orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år. 

- Uppskattningsvis finns det närmare 400 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet 200 Bq/m3, skriver myndigheten.

Du bör, enligt Boverket, mäta radonhalten om du:

  • köper ett hus (snabbmätning kan utföras vid husaffär)
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus.

 

Visar det sig att riktvärdet är för högt i din bostad är nästa steg att ta reda på källan. Vanliga källor till för hög radonhalt är markradon, blåbetong i konstruktionen samt för hög radonhalt i vattnet.

- Har blå lättbetong använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

När du tagit reda på orsaken till att ditt riktvärde är för högt är det dags att sanera. Förr fanns det ett radonbidrag som du kunde ansöka om, men det upphörde att gälla under slutet av förra året. Numera måste du således stå för kostnaden själv, dock har du rätt att nyttja ROT-avdrag för åtgärden.