Då höjs reporäntan

Riksbankchef Stefan Ingves.

Riksbankchef Stefan Ingves. Foto: Creative Commons.

Idag har Riksbanken lämnat besked om reporäntan och när den förväntas höjas.

Riksbanken har lämnat nytt besked om reporäntan där de konstaterar att de önskar behålla den på nuvarande nivå, -0,5 procent, fram tills slutet av året då höjningar är tänkta att påbörjas. Med det sagt skjuter de således fram höjningen en aning. Detta har skett ett flertal gånger de senaste månaderna, och eventuellt kan det ske en eller ett par framskjutningar till då man inte ser en stabil inflation ännu.

- Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent och bedömer att räntan börjar höjas mot slutet av året, vilket är något senare än i tidigare prognos. Att inflationen nu är 2 procent beror delvis på att energipriserna ökat snabbt. Den underliggande inflationen har däremot varit oväntat låg den senaste tiden, vilket reser frågetecken om styrkan i inflationsutvecklingen, skriver Riksbanken.

Det återstår att se hur detta påverkar boräntorna den kommande tiden.

En ledamot reserverade sig och önskade en höjning till -0,25 procent redan nu.

Riksbanken konstaterar att det vore önskvärt med fler åtgärder som bromsar hushållens skuldsättning. De anser inte att nuvarande åtgärder är tillräckliga.

- Det låga ränteläget bidrar till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de grundläggande orsakerna till att hushållens skuldsättning blivit så hög. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behövs därför åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och, vid behov, inom makrotillsynen.