Besked från Riksbanken: Oförändrad styrränta

Inflationen har förbättrats så styrräntan blir kvar på 4,0 procent.

Dagens besked från riksbanken går i linje med vad storbankernas experter förutspått, att styrräntan inte fortsätter uppåt. Inflationen har förbättrats. Den är fortsatt är hög men man har en förhoppning om att den kommer att fortsätta nedåt i rimlig takt. Därmed blir styrräntan - den ränta som styr andra räntor, såsom exempelvis boräntorna, i Sverige - kvar på 4,0 procent.

Om inflationen inte sjunker i önskad takt flaggar riksbanken för att det kan komma en höjning vid nästa möte.

- Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år och att penningpolitiken behöver vara åtstramande en relativt lång period för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Nästa beslut kommer i februari.

Prognos för styrräntan*
    2023 kv3 2023 kv4 2024 kv4 2025 kv4 2026 kv4  
  Styrränta 3,75 (3,75)

4,00 (4,03)

4,10 (4,10) 3,87 (3,95) 3,51