Juridik

Bygglov för tredje gången

Oenigheter kring beräkningen av byggnadshöjd gör att huset stått tomt i flera år.

Huset i Påarp står klart sedan flera år tillbaka, men ägarna kan inte flytta in. Efter att bygglovet överklagats av grannar, som ändrat sig från att först ha gett positivt besked, har turerna i byggnadsnämnden och domstolarna varit flera. Men nu får huset bygglov för tredje gången gillt.

Konflikten kring huset har gällt dess byggnadshöjd och hur denna ska beräknas. Länsstyrelsen gav exempelvis okej på bygglovet i första vändan, men efter att fallet tagit sig upp till mark- och miljödomstolen blev det avslag då de ansåg att grannarna haft rätt att överklaga och att byggnadshöjden var för hög.

I andra vändan blev det stopp redan hos länsstyrelsen, och denna gången för att huset ansågs för högt.

Nu ges huset bygglov för tredje gången. Skillnaden denna gången är att en frontespis ersatts av en takkupa, som inte ska räknas med i byggnadshöjden. Paret hoppas nu att konflikten i och med detta ska vara över.

Källa: Hallandsposten