Byggde till huset med 222 kvadratmeter - utan bygglov

Huset finns i Hasslöv.

Huset finns i Hasslöv. Grafik: Google Maps.

Ett massivt svartbygge i Halland orsakar huvudbry för byggnadsnämnden.

En husägare i Halland måste betala 300 000 kronor i vite om han inte återställer sitt hus till sin ursprungliga form och storlek. Han uppges ha byggt till sitt 60 kvadratmeter stora hus, samt uthus, med 222 kvadratmeter - olovligen.

Mannen sökte bygglov redan 2008, men fick avslag på grund av för dåliga ritningar. Han byggde då till byggnaderna ändå, vilket kommunen upptäckte året därpå, men ärendet föll mellan stolarna. 

När det nu togs upp på nytt ville tjänstemännen hos kommunen att byggnadsnämnden skulle få byggnaderna rivna på mannens bekostnad. Politikerna valde dock att gå den lite mildare vägen och beslutade sig för ett vite istället.

Att ge bygglov i efterhand var aldrig aktuellt eftersom 117 kvadratmeter utav tillbyggnaden ligger på prickad mark.

Nu har husägaren ett halvår på sig att riva tillbyggnaderna och återställa originalhusen. I våras gjorde han klart för kommunen att han inte tänker göra något åt byggnaderna, det återstår att se om han följer politikernas beslut eller håller fast vid sitt grundbesked.

Källa: Hallandsposten