Ekonomi

Byggandet fortsätter att minska

Påbörjade lägenheter, kvartal 1–3, 1998–2018.

Påbörjade lägenheter, kvartal 1–3, 1998–2018. Grafik: SCB.

Det byggs allt mindre i Sverige trots att det finns ett stort behov av bostäder.

Både husbyggandet och nyproduktionen av flerbostadshus minskar visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Minskningen för hus mäter -11 procent, medan tappet för flerbostadshus är -18 procent. De siffror som jämförs är de tre första kvartalen i år mot samma period förra året.

Totalt påbörjades 30 700 lägenheter i flerbostadshus, och 8 400 lägenheter i småhus, under årets tre första kvartal.

- Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 800 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 230 lägenheter under motsvarande period 2017, skriver Statistiska Centralbyrån.