Juridik

Bråk om uthus överklagat igen

Uthuset planeras i Landskrona.

Uthuset planeras i Landskrona. Grafik: Google Maps.

Konflikten om bygget av ett uthus i Landskrona ska upp i mark- och miljödomstolen för tredje gången.

En konflikt om ett cirka 12 kvadratmeter stort uthus har blivit en långdragen tvist i Landskrona. Nyligen överklagades bygglovet till mark- och miljödomstolen för tredje gången sedan 2014, detta efter att husägaren som vill uppföra bygget fått godkänt på sin ansökan efter många om och men.

Enligt Hd.se har kommunen hela tiden varit välvilligt inställd till bygget, och det ska finnas liknande byggnader på granntomterna. Men grannen till just detta huset ska ha ansett att bygget skulle innebära en betydande olägenhet och överklagade därför det första bygglovet. Den omgången slutade i mark- och miljödomstolen som gav kommunen bakläxa. Men husägaren flyttade uthuset på ritningen, och sökte och fick nytt bygglov.

Även detta bygglovet överklagades och länsstyrelsen gav bakläxa till kommunen. Samtidigt ändrade kommunen tomtindelningen, och när det överklagade fallet sedan togs upp i mark- och miljödomstolen fick husägaren istället rätt och länsstyrelsen bakläxa.

En tid senare backade länsstyrelsen från sitt förra beslut med motiveringen att den ändrade tomtindelningen nu gjorde att bygglovet borde godkännas. Och det är detta beslut som nu överklagats till mark- och miljödomstolen. Huruvida det kommande beslutet blir det sista i denna historia återstår dock att se.