Juridik

Boverket ger grönt ljus för större byggnader utan bygglov

Friggebod från Enkelrum.

Friggebod från Enkelrum. Foto: Enkelrum

Boverket har, på uppdrag av regeringen, undersökt möjligheten att tillåta större friggebodar och att bygglovsbefria byggnader upp till 25 kvadratmeter.

I november i år meddelade regeringen att de ville ge folk möjlighet att bygga större friggebodar, samt bygglovsbefria byggnader som är upp till 25 kvadratmeter stora och som får användas som bostad. Sedan dess har Boverket haft i uppdrag att utreda de två förslagen. Nyligen kom rapporten som visar att bägge förslagen är fullt genomförbara.

Rapporten från Boverket säger bland annat att friggebodar om upp till 20 kvadratmeter inte ses som något hinder. Däremot bör taknockhöjden justeras från 3 till 3,5 meter om förslaget blir verklighet, och reglerna om avstånd till gräns- och grannmedgivande bör vara oförändrade. Uppförs byggnaden närmare än 4,5 meter till tomtgräns föreslår Boverket att anmälningsplikt ska gälla eftersom det då handlar om brandsäkerhet.

När det kommer till bygglovsbefrielse av byggnader på upp till 25 kvadratmeter i anslutning till befintliga en- och tvåbostadshus säger rapporten att dessa istället bör hamna under anmälningsskyldighet - således försvinner kravet på kontrollansvarig och tekniskt samråd. Samtidigt skriver Boverket att det ställer högre krav på byggherren som måste vara påläst om regelverk och krav för att grannar och bebyggelse inte ska störas. Således krävs en stor informationskampanj om detta förslag skulle bli verklighet.

- Att undanta ett antal åtgärder från bygglov gör det enklare för den enskilde. Det innebär också en avlastning för byggnadsnämnderna och domstolarna som i högre grad kan fokusera på att främja nyproduktion av bostäder, säger bostadsminister Stefan Attefall om bakgrunden till de två förslagen.

Diskussion i forumet
Regeringen vill tillåta större friggebodar utan bygglov