Bostadsbyggandet minskar

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret 2008–2018.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret 2008–2018. Grafik: Statistiska Centralbyrån.

Byggandet av både småhus och flerbostadshus minskar.

För första gången sedan 2012 har bostadsbyggandet minskat under första halvåret. Byggandet av flerbostadshus minskar med elva procent och byggandet av småhus går ner med fyra procent.

Totalt handlar det om 30 950 lägenheter som påbörjats första halvåret i år, varav 6 600 utgörs av småhus. I snitt innebär det en minskning på 10 procent för bostadsbyggandet som helhet.

- Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under första halvåret sedan 2012. Då påbörjades 27 procent färre lägenheter än under första halvåret 2011, skriver Statistiska Centralbyrån i ett pressmeddelande.