Byggs hälften så mycket nya bostäder

I år byggs det hälften så mycket hus och lägenheter som i fjol.

Flera hustillverkare rapporterar låg orderingång, och det linjerar med den rapport som nyligen kommit från Statistiska Centralbyrån. Under första halvåret i år påbörjades drygt 3 500 husbyggen. Siffrorna är rekordlåga jämfört med samma period i fjol, och innebär en minskning i bostadsbyggandet motsvarande 53 procent.

Under pandemin var det rekordår för hustillverkarna, men på grund av inflation, höga elpriser, höjda räntor och omvärldsläget är det en betydligt tuffare marknad nu. Nyligen meddelade Anebyhusgruppen att de går i konkurs och tidigare i år varslade Obos personal.

Men det är inte bara småhusbranschen som påverkats, även lägenhetsbyggandet har minskat kraftigt - där ser man en 58-procentig minskning. Totalt påbörjades 11 050 lägenheter.