Ekonomi

Bopriserna ökar med 3-4 procent

Bopriserna ökar med 3-4 procent

Tvärtemot Riksbanken spår Nordea stigande bopriser de närmaste åren, totalt stiger priserna med mellan tre till fyra procent.

När Nordea spår framtiden är det stigande priser på bostäder i fokus, istället för långsamt sjunkande priser som Riksbanken spådde förra veckan. Nordea skriver i företagets konjunktursrapport att priserna kommer att stiga med mellan 3-4 procent de närmaste 5 åren.

Företaget grundar sin bedömning på att krisen i Europa kommer att fortsätta och att de därför tror att Riksbanken kommer att sänka reporäntan ytterligare två gånger mot slutet av 2012. Detta ihop med lågt byggande och ökade inkomster i hushållen är det som kommer att bidra till de stigande bopriserna.