Ekonomi

Bolåneutredning vill stärka konsumenterna

Utredare Jonas Högström berättar för media om betänkandet.

Utredare Jonas Högström berättar för media om betänkandet.

Tydligare villkor och mer information ska göra bolånekunderna starkare gentemot bankerna.

Under förmiddagen idag överlämnade bolåneutredningen sitt betänkande Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden till regeringen. Huvuddirektivet har varit att föreslå hur bolånedirektivet ska genomföras i svensk rätt. Men utredningen har även syftat till att öka transparensen på bolånemarknaden och att få till en sund amorteringskultur. 

- Näringsidkarens dskussioner med kunden ska mynna ut i att man tar fram en individuell amorteringsplan som ligger i kundens långsiktiga intresse, säger utredare Jonas Högström.

I rapporten konstateras det också att bolånekunderna bör få tydligare villkor från bankerna, bland annat ska snittränta, upplåningskostnad och finansieringskostnad redovisas för konsumenterna. Snitträntan ska utgå från de senaste 12 månaderna.

- Det blir en helt annan individualiserad information som gör att kunden enklare kan jämföra olika bolån. Det ger ett mycket bättre kunskapsunderlag för konsumenten, säger Jonas Högström.

Slutligen föreslås det även att räntan ska redovisas utan så kallade ränterabatter för övriga produkter samt att det ska vara tydligt vilka faktorer som påverkat den aktuella räntan som kunden erbjuds.

- Oftast är det så att bolån erbjuds tillsammans med andra produkter, som villkor för att bli guldkund eller en helhetslösning för familjeekonomin. Detta ska även fortsättningsvis vara fullt tillåtet, men näringsidkaren måste förklara för kunden vad räntan skulle ha blivit utan de övriga produkterna i paketet, säger Jonas Högström.

Samtliga lagförslag förväntas träda i kraft 1 mars nästa år.