Bankerna kan behöva redovisa kunders förhandlade snittränta

Det ska bli enklare att jämföra sin ränta, och kunder ska informeras när ränterabatten löper ut.

Finansinspektionen presenterar ett par förslag som ska förenkla för bolånekunder att förhandla boräntor och vid behov byta bank. Ett av förslagen innebär att bankerna måste redovisa sin genomsnittsränta, inte bara listräntan såsom de gör idag.

– Vi kan se att ränterabatterna har vuxit sig så stora att listräntan har spelat ut sin roll gentemot konsumenten. Det bättre att jämföra sig själv mot bankens genomsnittsränta, säger Daniel Barr, generaldirektör vid Finansinspektionen.

Ett annat förslag är att banken måste informera kunder när ränterabatten löper ut.

I nuläget utgår bankerna från en officiell listränta och erbjuder sedan individuella rabatter till sina kunder. Listräntan fungerar som ett riktmärke, men de stora rabatterna gör det svårt för konsumenterna att avgöra vad som faktiskt är ett bra erbjudande. Informationen kring bolån upplevs dessutom som komplex och överväldigande, vilket försvårar för bolånetagare att navigera och hitta de bästa alternativen.