Ekonomi

Bokostnaden kvar även efter amortering

Bokostnaden kvar även efter amortering

Foto: Marlén Eskilsson

Att amortera bolån är det bästa riskfria sparandet. Men boendet är lika dyrt även om kapitalkostnaden inte syns, så pensionärer tjänar på att tänka igenom sina alternativ ordentligt.

Förr var det vanligt att amortera bort hela bolånet under arbetslivet, för att kunna bo kvar som pensionär. En tråd i Byggahus forum frågar om det finns något bättre sätt att pensionsspara: Om du klarar att amortera hela bolånet, är det bästa alternativet?

Vi tjänar på att fördela vår konsumtion så jämnt som möjligt under livet, åtminstone enligt livscykelhypotesen som 1985 gav Franco Modigliani nobelpriset i ekonomi. Den är ett starkt argument för att pensionsspara.

Men Modigliani säger inte att även fördelningen i vår budget ska vara lika under hela livet, för behoven ser väldigt annorlunda ut för barnfamiljer jämfört med pensionärer. Till exempel finns mycket av det vi köper när vi är unga kvar hela livet. Och föräldrars ekonomi ändras drastiskt när barnen flyttar hemifrån.

Att bo i eget hus är skattegynnat på flera sätt. Dels är bolåneräntor avdragsgilla, dels är det möjligt att sköta väldigt mycket av drift och underhåll själv vilket motsvarar ett skattefritt extraknäck. De som bor i hyresrätt betalar via hyran mer i skatt och har därför inte råd med lika många kvadratmeter, men slipper å andra sidan mycket bekymmer och ansträngande sysslor.

Jonas Lindmark, Morningstar
Jonas Lindmark, Morningstar

Framtiden är okänd och det finns faktiskt ingen som vet vilken avkastning aktiefonder eller andra placeringar kommer att ge framöver. Jag kan alltså inte säga om något annat alternativ kommer att ge högre avkastning än din bolåneränta. Den största fördelen med amorteringar jämfört med annat sparande är att de minskar risktagandet, eftersom nästan allt annat sparande ger fler tillgångar som oväntat kan rasa i värde.

Att amortera bort hela bolånet ger dock illusionen att boendet blir billigare för det är lätt att bortse från kapitalkostnaden, alltså den ränta som man skulle få om pengarna var placerade på annat sätt. Den som istället sparar på annat sätt och har bolånen kvar upplever en högre boendekostnad varje månad och har mindre kvar på lönekontot, medan sparandets vinster finns kvar som värdestegring. Effekten av att amortera bort hela bolånet är alltså troligen att övrig konsumtion blir större och förmögenheten mindre.

De som blir pensionärer och bor kvar i sitt hus får dessutom problemet att även om bolånen är små så sjunker troligen inkomsten kraftigt. Det är inte kul att börja livet som pensionär med att tvingas skära drastiskt i sina utgifter. Och så länge du bor kvar i huset är det sparkapital du byggt upp genom att amortera bundet i huset. En del går att frigöra genom seniorlån, men dessa är ganska dyra och minskar inte bostadskostnaderna.

Den drastiska lösningen är att vid pensioneringen sälja huset och flytta till en mindre hyresrätt. Då frigörs hela kapitalet i bostaden och om hyresrätten är tillräckligt liten så minskar även boendekostnaderna. Detta skapar en större frihet att välja bland nya möjligheter.

Den avgörande fördelen som pensionär är 52 veckor semester och att därmed ha mycket mer tid för resor, både korta och långa. Som anställd är det viktigt att jobbresorna inte tar för mycket tid, men en pensionär är fri att välja bostadsort.

Att bo kvar i ett hus som tidigare rymde en hel familj ger risk att en allt större del av pensionen går åt till att betala för ett stort boende, särskilt när kroppen blir skröplig och allt fler tjänster måste köpas. Kanske är det bättre att passa på att ägna en del av första året som pensionär åt att flytta till lägenhet, medan orken finns kvar. Jag tycker det verkar skönt att få tid att rensa bland alla ägodelarna och bara ta med mig det jag verkligen vill ha kvar.

Fast beslutet beror också på hur stor pensionen blir per månad, samt hur övriga utgifter troligen kommer att ändras jämfört med idag. För att fatta beslut behövs en kalkyl som visar hur stor marginalen blir om man bor kvar i huset. Sedan återstår frågorna hur stor bostad som är nödvändig för ett bra liv som pensionär, samt om pensionen ska spenderas på stor bostadsyta eller på annat?

Rätt val är individuellt. Valet att bo kvar i sitt hus som pensionär, eller inte, det är ett väldigt viktigt beslut för livskvaliteten. Välj inte utan en ordentlig ekonomisk kalkyl och tänk igenom för- och nackdelar med olika alternativ.

Viktiga fördelar med att bo mer centralt i en lägenhet kan vara att det är närmare till umgänge och affärer. En lägenhet är lätt att lämna för att åka på långvariga resor, till släktingar eller utomlands. Färre rum går fortare att städa.

Å andra sidan kan det ge stor trygghet och livskvalitet att bo kvar och ha plats med alla gamla möbler och saker, med samma trädgård och samma grannar. Vad som är värt mest för dig kan bara du själv bestämma.