Juridik, Ekonomi

Beviljade bygglov i strid mot detaljplan utan grannhörande

Byggnadsnämndens chef i Tranås beviljade bygglov för ett tvåplanshus, i strid mot detaljplanen och utan att höra grannarna. Okunskap och mygel säger en bygglovskonsult som grannen har anlitat. Nu är ärendet uppe i länsstyrelsen för tredje gången.

Stads- och kommunhuset i Tranås.

Stads- och kommunhuset i Tranås. Foto: Wikipedia

Byggnadsnämnden i Tranås hoppas att ett nytt innertak på andra våningen ska omdefiniera ett omtvistat hus till ett enplanshus, trots att huset fortfarande är i två plan men då med lägre inre takhöjd (under 190 centimeter). Huset har utifrån detta beviljats bygglov för andra gången, och i och med grannens överklagan är det också uppe i länsstyrelsen för tredje gången.

Konflikten dateras bak till 2010, då byggnadsnämndens chef beviljade bygglov, utan grannhörande, för ett hus i delvis två plan - ett bygglov som senare överklagades av grannen som fick rätt i länsstyrelsen. Detaljplanen i området godkänner inte tvåplanshus. Nämnden menade att det skulle räknas som en liten avvikelse men länsstyrelsen höll inte med. I första vändan återvisades ärendet till nämnden, och i andra vändan avslogs bygglovet. Både kommun och byggherre har därefter försökt överklaga beslutet men nekats prövningstillstånd i samtliga instanser.

Ett nytt bygglov utfärdades i augusti förra året.

När nu bygglovet överklagas för tredje gången är det en fråga om huruvida ett nytt, lägre innertak skulle omdefiniera huset till ett enplanshus.

Grannen som överklagat har anlitat Göran Wahlberg som bygglovskonsult i ärendet, till vardags arkitekt och expert på Plan- och Bygglagen. Enligt hans bedömning är innertaket ingen varaktig konstruktion och övervåningen kan därför inte räknas bort ur ekvationen bara för att innertaket sänks. I en artikel i TranåsPostens tryckta upplaga kommenterar han ärendet som mygel:

- Jag har aldrig tidigare under mina över 40 år i branschen sett något liknande. Det här är extremt, och det handlar både om okunskap och mygel.

Han säger även att man med ett lika onödigt och lätt demonterbart övergolv i så fall skulle kunna trixa även med regeln om 0,7 meter som används för att definiera vind eller våning. 

Men byggnadsnämnden anser inte att Göran Wahlbergs bedömning är riktig. I ett frivilligt yttrande ifrågasätter de bygglovskonsultens kompetens och menar på att han bara vill dra ut på tiden, han sägs vara okunnig.

Länsstyrelsen uppger att ett beslut är att vänta i slutet av månaden. Huset är dock redan byggt.