Juridik

Att behålla nyckeln till bostaden är inte detsamma som att ha tillgång till den

Bodelningstvist om nycklar och tillgång till lägenhet slutar i hovrätten.

Att en separerad kvinna behöll nycklarna till sin före detta sambos bostadsrätt, som tidigare varit deras gemensamma, innebär inte att hon haft tillgång till lägenheten. Detta slår både tingsrätten och hovrätten fast.

Mannen i relationen stämde kvinnan på månadskostnaden för 14 månader efter att bodelningen var klar. Han ansåg att eftersom att hon behållit nyckeln så har hon haft tillgång till lägenheten och ska därmed hjälpa till och betala för den. Kvinnan å andra sidan hävdade att hon bara behöll nyckeln för att komma åt postfacket.

Tingsrätten gick på kvinnans förklaring och dömde därmed att hon inte var betalningsskyldig. Mannen överklagade domen till hovrätten, som nu slår fast att man håller med om tingsrättens bedömning.

Källa: Dagens Juridik