Juridik

Begär att få tillbaka avgiften för bygglovsansökan

Tomtägare JO-anmäler kommunen för sent avslag på bygglovet.

Kristian Petersson i Lindome fick vänta 24 veckor på sitt förhandsbesked på bygglovet, och trots positiva tongångar i kontakt med kommunen blev det ett avslag. Avslaget ledde till att han anmälde händelsen till Justitieombudsmannen.

– Jag förstod ingenting. När jag ringde några veckor tidigare lät allt positivt och så blev det bara platt fall, säger Kristian Petersson till Dagens Nyheter.

Att ärendet drog ut på tiden ska ha berott på att det var just ett förhandsbesked. Stadsbyggnadschef Kenneth Fondén säger att dessa ofta måste utredas mer omfattande. Det slutgiltiga avslaget ska sedan ha berott på att tomten ligger nära odlingsmark i ett område med höga naturvärden.

Hos Justitieombudsmannen hade Kristian Petersson hoppats på att han skulle få tillbaka bygglovsavgiften eftersom den utdragna handläggningen gjort att han köpt en del byggvaror som han nu inte kan använda. Han hade också hoppats på att Mölndal kommun skulle få kritik. Men enligt uppgift i DN ska JO ha granskat fallet men valt att inte gå vidare med det.