Svalöv kommun kritiseras för långsam handläggning

6 månader är oacceptabelt lång handläggningstid för ett bygglov enligt JO.

Justitieombudsmannen kritiserar Svalöv kommun för långsam hantering av ett bygglov. Bygglov ska hanteras skyndsamt, lagen säger tio veckor - men i detta fallet hade kommunen inte ens påbörjat handläggningen efter tio veckor.

Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad skyllde kommunen på hög arbetsbelastning och att handläggaren varit ledig.

Bygglovet nekades då man ansåg att det skulle ändra det kulturhistoriskt viktiga husets utseende avsevärt. Det var i samband med detta som husägaren valde att JO-anmäla kommunen.

Handläggningen tog cirka 6 månader. Justitieombudsmannen skriver att förseningen är oacceptabel.

Källa: https://www.hd.se/2019-10-10/svalovs-kommun-far-kritik-for-trog-handlaggning