Bankpersonalen vantrivs på jobbet

Den senaste kritikstormen mot bankerna gör att bankpersonalen vantrivs på jobbet.

Finansförbundet rapporterar att den senaste tidens kraftiga kritik mot bankerna, både från privatpersoner och från finansminister Anders Borg, slagit hårt mot bankpersonalen. Bankpersonalen uppger i en enkät att de känner att de saknar stöd från sin ledning, och hela 90 procent av Finansförbundets medlemmar menar att deras arbetsmiljö försämrats till följd av kritiken från arga kunder och den information de hämtar i media.

Leif Karlsson, informationschef på Finansförbundet, säger till Sr.se att Anders Borg borde gå ut tydligare med att reproräntan och bolåneräntan inte har något tydligt samband.