Ekonomi

Även enkel gäststuga kan vara småhus

Även enklare gäststugor kan klassas som småhus menar domstolen. Stugan på bilden är inte den som avses i artikeln.

Även enklare gäststugor kan klassas som småhus menar domstolen. Stugan på bilden är inte den som avses i artikeln.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att en husägares komplementbyggnad ska taxeras som småhus.

En byggnad som från början var bostad, blev efter en nybyggnation flyttad och nedgraderad till gäststuga. 2012 lät Skatteverket meddela husägaren att byggnaden trots detta utgör ett småhus och ska taxeras därefter. Efter flera vändor i rätten väljer Högsta förvaltningsdomstolen nu att avslå husägarens överklagan och fastslår därmed att byggnaden är ett småhus.

- Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening får gäststugan, trots sin enkla inredning, alltjämt anses vara till övervägande del inrättad till bostad åt en familj. Byggnaden ska därmed indelas som småhus. Överklagandet ska därför avslås, skriver domstolen.

Husägaren ville att byggnaden skulle taxeras som komplementhus. Denne hade vid byggandet av det nya huset rivit både köket och ett par innerväggar i den andra byggnaden samt flyttat hela byggnaden ett antal meter. Bostadsfunktionerna överläts till det nya huset på tomten. 

- Exemplifieringen i lagtexten liksom uttalandena i förarbetena ger uttryck för att ett komplementhus är en byggnad som inte är avsedd att användas för boende utan som kompletterar bostaden funktionellt, även om utrymmen med motsvarande funktion kan vara inrymda i bostadshuset, skriver domstolen.

Domstolen avslår husägarens överklagan. De lutar sig mot det faktum att byggnaden vid taxeringsårets början varit inrättad som en mycket enkel bostad. Bland annat hade den kokplatta, ett litet kylskåp, vattenho och sommarvatten med möjlighet att duscha utomhus. Övriga bostadsfunktioner så som hygienutrymmen fanns tillgängliga i den närliggande bostaden.