Juridik

ARN: "Borde informerat om risken för stavsläpp"

Det är aldrig kul när golv glider isär eller släpper. Så här kan det se ut när en björkparkett reser sig.

Det är aldrig kul när golv glider isär eller släpper. Så här kan det se ut när en björkparkett reser sig.

Golvslipningen slutade i stavsläpp och en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Farsta som fått golvet slipat ska få pengarna tillbaka eftersom det uppstått stavsläpp, en risk som husägaren inte blivit informerad om. Det är Allmänna Reklamationsnämnden som bedömer att pengarna för tjänsten bör betalas tillbaka.

- NN hade enligt egna uppgifter inte ingått avtalet om han erhållit korrekt information. Tjänsten är således felaktig i lagens mening. Då tjänsten är förfelad har NN att häva avtalet och i enlighet med sitt yrkande återfå vad han har betalat, skriver nämnden i beslutet.

Företaget ansåg inte att de behövde betala tillbaka några pengar eftersom husägaren från början informerat dem om att det gamla golvet höll bra kvalitet. De skriver i sitt genmäle att de efter klagomålet anlitade en besiktningsman som konstaterade att golvet var en andrasortering med dålig limning, och att om husägaren informerat dem om detta hade de aldrig åtagit sig jobbet. 

Allmänna Reklamationsnämnden menar dock att detta är något som företaget borde ha insett själva redan från början.

- Det är inom golvbranschen välkänt att stavsläpp kan uppkomma efter slipning av äldre fanerparkett. Företaget borde ha känt till detta och också insett att denna information var av väsentlig betydelse för NN. Nämnden rekommenderar Huddinge parkett att betala 6 069 kronor till NN.